De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Riksomfattande televisionskanal

En riksomfattande televisionskanal är en kanal som med olika distributionssätt (markbundet, kabel, satellit) har ett sammanräknat sebarhetsområde som täcker minst 70 procent av befolkningen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa