Övervakad körrätt

Tingsrätten ska besluta om i lagen om alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri (Strafflagen 23:3 §) eller grovt rattfylleri (Strafflagen 23:4 §), om den som förbudet gäller begär det. Körförbudet ska vara villkorligt. (Körkortslagen 386/2011).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa