Dömd fånge

En dömd fånge är en person som tagits in på straffanstalt för att avtjäna ett ovillkorligt fängelsestraff, ett villkorligt fängelsestraff som bestämts att ska verkställas och/eller ett reststraff som personen avtjänar efter att ha förlorat sin villkorliga frihet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa