Nätanslutning

En byggnads nätanslutningar är
- avlopp
- vattenledning
- el
- naturgas.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa