Nätverksrelation

Nätverksrelation tyder på etablerade samarbetsrelationer mellan företag. Båda parter har som mål att dra nytta av relationen också i annat än enbart ekonomisk syfte (t.ex. strategiska allianser).Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Källorganisation

  • EU

Jaa