Skattekvot

Skattekvoten beskriver skatteutfallet i förhållande till bruttonationalprodukten under samma period.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Skattekvoten är ett relationstal som uttrycker beloppet av de av offentliga sektorn under året uppburna obligatoriska skatterna och avgifterna av skattenatur som en proportion av årets bruttonationalprodukt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 19.9.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa