Skatter på lönesumma och arbetskraft

Skatter på lönesumma och arbetskraft (klass 3000 i OECD:s skattestatistik) omfattar sådana på arbetskraftsstorleken eller lönesummebeloppet baserade skatter som inte ger upphov till en rätt till sociala förmåner. Sådana skatter förekommer för närvarande inte i Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa