De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Skatteintäkter

Kommunal inkomstskatt upptas i bokslutet som skatteintäkt för räkenskapsperioden enligt tidpunkten för skatteförvaltningens redovisning. Redovisningar av kommunal inkomstskatt som hänför sig till räkenskapsperioden är:
- månatliga förskottsinnehållnings- och förskottsuppbördsredovisningar
- sådana redovisningar av skatter för tidigare skatteår som baserar sig på lagen om beskattningsförfarande
- rättelseredovisningar.

Redovisningar av samfundsskatt som hänför sig till räkenskapsperioden omfattar redovisningar av förskottsuppbörd och övriga redovisningar av samfundsskatt. Kommunal fastighetsskatt bokförs till det belopp som redovisats under räkenskapsperioden. Kommunen svarar för debiteringen och uppbörden av hundskatt; hundskatten bokförs som inkomst för debiteringsperioden eller till influtet belopp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Skatteintäkter är kommunens skatteintäkter som uppskattas flyta in (redovisningsbaserat) under budgetåret. Skatteintäkterna omfattar intäkter av kommunalskatt, fastighetsskatt, samfundsskatt samt andra skatteintäkter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 31.12.1999

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa