De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Gästateljé och konstnärsresidens

Med gästateljé avses en ateljé för en konstnärsgäst som kan arbeta där under sin vistelse. Ett konstnärsresidens är en bostad som en gästande konstnär får till sitt förfogande. I Finland upprätthålls gästateljéer och konstnärsresidens av Ateljéstiftelsen för Konstnärsgillet i Finland. Stiftelsen verkar för att förbättra konstnärernas arbetsvillkor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiö

Jaa