Företags- och organisationsnummerregister

Ett register som innehåller data som enligt företags- och organisationsdatalagen skall lagras i företags- och organisationsummerregistret.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa