Begrepp
Allmän skilsmässofrekvens


Med den allmänna skilsmässofrekvensen avses antalet äktenskapsskillnader per 1 000 personer i hela befolkningens medelfolkmängd.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IUSSP

Närbegrepp


Jaa