Fordonsbaserade skatter

Fordonsbaserade skatter är miljöskatter som uppbärs för motorfordon. Fordonsbaserade skatter som uppbärs i Finland är bilskatten, fordonsskatten och motorfordonsskatten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Fordonsbaserade skatter är miljöskatter som uppbärs för motorfordon. Fordonsbaserade skatter som uppbärs i Finland är bil- och motorcykelskatten, fordonsskatten och motorfordonsskatten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2003

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

Källorganisation

  • OECD

Jaa