De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljöbaserade skatter och avgifter

Miljöbaserade skatter och avgifter är en övergripande benämning för statens miljöskatter, avgifter av skattekaraktär och miljörelaterade serviceavgifter.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa