Skatt på trafikbränslen

Till skatt på trafikbränslen räknas grund- och tilläggsskatt samt försörjningsberedskapsavgifter på bensin och dieselolja.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa