Boningsort

I turiststatistiken definieras boningsort (place of residence) som den ort där en person varit bosatt under största delen av de föregående 12 månaderna. Inom den internationella turismen avser boningsort i allmänhet bosättningsland. Inom den inhemska turismen definieras boningsort ofta som en förvaltningsenhet, dvs. som en kommun eller ett landskap.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Boningsort (place of residence) definieras som den ort på vilken en person fortlöpande varit eller kommer att ha varit bosatt under mer än 12 månader. Personen skall ha en bostad på orten ifråga. I gränsintervjuundersökningen registreras boningsort för resenärer från vissa bosättningsland med hjälp av en särskilt definierad indelning i bostadsområde (area of residence).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa