De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Boningsort

Boningsort (place of residence) definieras som den ort på vilken en person fortlöpande varit eller kommer att ha varit bosatt under mer än 12 månader. Personen skall ha en bostad på orten ifråga. I gränsintervjuundersökningen registreras boningsort för resenärer från vissa bosättningsland med hjälp av en särskilt definierad indelning i bostadsområde (area of residence).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

I turiststatistiken definieras boningsort (place of residence) som den ort där en person varit bosatt under största delen av de föregående 12 månaderna. Inom den internationella turismen avser boningsort i allmänhet bosättningsland. Inom den inhemska turismen definieras boningsort ofta som en förvaltningsenhet, dvs. som en kommun eller ett landskap.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa