Bosättningsland

Bosättningsland (country of residence) definieras som det land i vilket en person fortlöpande bott eller kommer att ha bott under mer än 12 månader. Personen skall ha en bostad i landet ifråga. Personen kan samtidigt ha fler än ett bosättningsland. Resenärer som passerar Finlands gräns definieras som utländska besökare (non-residents) efter bosättningsland, inte efter medborgarskap (nationality).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Bosättningsland (country of residence) definieras som det land där en person varit bosatt under den största delen av föregående 12 månader. Turisterna definieras som utländska turister (non-residents) efter bosättningsland, inte efter medborgarskap (nationality).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa