De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Besök

Ett Finlandsbesök av en resenär som inte bor i Finland är grundenhet inom gränsintervjuundersökningen. Ett besök inleds vid passerande av gränsen till Finland och avslutas vid följande passerande av gränsen när resenären lämnar Finland. Under en resa kan resenären göra flera besök i Finland. Uppgifterna i undersökningen gäller i huvudsak just det besöket för vilket uppgifterna insamlas vid besökets slut.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa