De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lediga arbeten

Ett ledigt arbete är antingen ett helt nytt arbetstillfälle eller en vakans som arbetsgivaren aktivt söker besätta. Arbetet bör kunna sökas även av utomstående och bör vara planerat att besättas omedelbart eller inom en nära framtid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Ett ledigt arbete är antingen ett helt nytt arbetstillfälle eller en vakans som arbetsgivaren aktivt söker besätta. Arbetet bör kunna sökas även av utomstående och bör vara planerat att besättas omedelbart eller inom en nära framtid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2002 - 31.12.2009

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa