Arbetsgivare

Fysisk eller juridisk person som mot ersättning anlitar främmande arbetskraft. Införs i arbetsgivarregistret som skatteförvaltningen upprätthåller.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa