Djurhållningsförbud

Ett djurhållningsförbud kan meddelas för grovt djurskyddsbrott (Strafflagen 17:14a §), djurskyddsbrott (Strafflagen 17:14 §) och lindrigt djurskyddsbrott (Strafflagen 17:15 §). Djurhållningsförbud kan också meddelas för djurskyddsförseelse (Djurskyddslagen 247/1996) eller djurtransportförseelse (Lagen om transport av djur 1429/2006) eller om personen kan anses vara olämplig eller oförmögen att sörja för djurens välfärd. Djurhållningsförbud meddelas på yrkande av åklagaren. Förbudet kan meddelas för minst ett år eller så att det blir bestående. (Strafflagen 17:23 §)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa