Straffarter

Allmänna straffarter (kan utdömas till vem som helst som lyder under strafflagen) är ordningsbot, böter, villkorligt fängelse, samhällstjänst, övervakningsstraff och ovillkorligt fängelse.

Ungdomsstraffet är ett särskilt straff för ett brott som någon har begått före fyllda 18 år. Särskilda straff för tjänstemän är varning och avsättning. Disciplinstraff för krigsmän är anmärkning, varning, utegångsförbud, disciplinbot, extra tjänstgöring och arrest.

Juridiska personer, dvs. ett samfund, en förening, en stiftelse e.d., kan dömas till samfundsbot.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa