De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Ungdomsstraff

Ungdomsstraff kan dömas för personer som inte fyllt 18 år om böter anses vara ett otillräckligt straff och vägande skäl inte kräver att ett ovillkorligt fängelsestraff döms ut och om villkorligt fängelse förenat med övervakning inte anses tillräckligt för att främja gärningsmannens möjligheter att anpassa sig i samhället eller för att förhindra återfall i brott. Ungdomsstraff kan dömas ut även för brott av vilka endast en del har begåtts innan gärningsmannen fyllde 18 år. (Strafflagen 6:10a) Ungdomsstraffet omfattar uppgifter som främjar den sociala funktionsförmågan och orientering i arbetslivet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa