Dömda i rätten

Statistiken omfattar uppgifter om dömda i första instans. Första instans är i allmänhet tingsrätten och i vissa fall är också hovrätten första instans.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa