Övervakningsstraff

Ett övervakningsstraff kan dömas i stället för ett högst sex månader långt ovillkorligt fängelsestraff. Övervakningsstraff kan dömas om gärningsmannen inte kan dömas till samhällstjänst, tidigare utdömda straff eller brottens art inte anses utgöra ett hinder och om övervakningsstraff anses motiverat för att upprätthålla gärningsmannens sociala färdigheter. (Strafflagen 6: 11a §). Den som döms till övervakningsstraff bor i sitt hem, men övervakas under strafftiden med hjälp av teknisk utrustning och på andra sätt. Ett övervakningsstraff omvandlas till ovillkorligt fängelse om den dömda bryter mot villkoren för straffet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa