Domseftergift

En domstol kan under vissa förutsättningar avstå från att döma straff, även om den anklagade anses skyldig till brottet. En domstol kan avstå från att döma straff om brottet med hänsyn till hur skadligt det är eller gärningsmannens skuld sådan den framgår av brottet utifrån en helhetsbedömning ska anses ringa, gärningsmannen har begått brottet före fyllda 18 år och brottet ska anses ha berott på oförstånd eller tanklöshet, brottet av särskilda skäl kan jämställas med en ursäktlig gärning, straffet ska anses oskäligt eller brottet inte väsentligt skulle inverka på det totala straffet. (Strafflagen 6:12 § 1/1-5)

I statistiken omfattar domseftergifterna de fall där domstolen har meddelat att påföljden är 'Döms inte till straff'.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa