De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Informell studier

Informella studier är verksamhet som sker i inlärningssyfte och som är mindre organiserat och strukturerat än annan utbildning. Informella studier är inte institutionaliserade, dvs. ingen organisation ansvarar för dem. Studierna har inte konstellationen lärare-elev, inga tidtabeller eller inträdeskrav.

Informella studier kan bedrivas nästan överallt, oberoende av plats; i familjen eller bland vänner, på arbetsplatsen eller i vardagen. De kan vara självstyrda eller styrda av t.ex. familjen eller något annat socialt sammanhang.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa