Icke-formell utbildning

Med icke-formell utbildning avses deltagande i kursformad utbildning som inte är sådan examensinriktad utbildning som ges inom ramen för skolsystemet. Exempel på kursformad utbildning är personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, medborgar- och arbetarinstitutens hobbykurser och språkkurser, yrkesinriktade fortbildningskurser, bilskola, dansskola etc.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa