De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Innovation

Företagets innovation är en ny eller förbättrad produkt eller affärsverksamhetsprocess (eller kombination av dem) som skiljer sig betydligt från företagets tidigare produkter eller affärsverksamhetsprocesser och som företaget introducerat på marknaden eller tagit ibruk.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett företag. Det kan också vara en ny eller väsentligt förbättrad process, en ny marknadsföringsmetod som företaget tagit i bruk eller en nya organisatorisk modell som företaget tagit i bruk i affärsverksamheten, arbetsorganisationen eller i externa relationer.

Innovationen (produkten, processen, marknadsföringsmetoden eller den organisatoriska metoden) ska vara ny för företaget i fråga. Den som utvecklar innovationen kan vara företaget i fråga eller andra företag eller organisationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.2008 - 31.12.2015

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

En innovation är en ny eller väsentligt förbättrad produkt (vara eller tjänst) som lanseras av ett företag. Till innovationer räknas även nya eller väsentligt förbättrade produktionsmetoder. En innovation kan bygga på en ny teknologi, en ny tillämpning av existerande teknologier, eller på utnyttjande av ny kunskap som företaget har införskaffat.

Tidigare begrepp: teknologisk innovation, användes i innovationsundersökningen 1996.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2007

Källorganisation

  • OECD

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa