De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Innovationsverksamhet

Innovationsverksamhet omfattar företagets alla utvecklings-, finansierings- och kommersialiseringsåtgärder som är inriktade på eller leder till innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Med innovationsverksamhet avses alla de åtgärder som producerar eller har som syfte att producera nya eller förbättrade produkter eller processer, dvs. innovationer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 31.12.2015

Med innovationsverksamhet avses alla åtgärder som producerar eller har som syfte att producera teknologiskt nya eller förbättrade produkter eller processer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1995 - 31.12.1997

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa