Omvänd investering

Omvända investeringar är finansiella fordringar som den sammanslutning (direct investment enterprise) som är föremål för direktinvesteringen har på direktinvesteraren (direct investor).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa