Serie korrigerad efter handelsdag

Med serie korrigerad efter handelsdag tas hänsyn till den olika fördelningen av veckodagar och helger i de månader man jämför med. Handelsdagar inverkar till exempel så att branschens försäljning någon månad kan vara större än vanligt eftersom antalet fredagar har varit fler än vanligt denna månad. Med handelsdagskorrigering strävar man alltså efter att eliminera effekter som beror på kalendern, för att indextalen för motsvarande månader andra år skall vara så jämförbara som möjligt. Den månatliga säsongvariationen kan dock inte elimineras med handelsdagskorrigering.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa