Volymindex

Volymindexet beskriver förändringar i kvantiteten. Volymindex erhålls genom att från värdeindex eliminera prisförändringar med prisindexet (deflation), dvs. värdeindexet divideras med prisindexet och den delmängd som erhålls multipliceras med hundra. Det är möjligt att producera värdeindex också direkt med hjälp av mängduppgifter utan deflation med prisindex.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa