Handelsbalans

Handelsbalansen beskriver utrikesbalansen för varor när det gäller export och import.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa