Import av varor och tjänster

Import av varor och tjänster består av transaktioner av varor och tjänster (köp, byte, gåvor, donationer) från utländska till inhemska subjekt.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa