Fjärrvärme

Värme producerad vid kraftverk, i värmepanna eller värmecentral och som via fjärrvärmenätet överförs för uppvärmning av byggnader och beredning av tappvarmvatten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa