Industrivärme/ -ånga

Industriånga eller -värme som producerats i kraftverk eller värmepanna och som används vid industriell tillverkning (t.ex. torkning eller uppvärmning). Omfattar också den värme som producerats för uppvärmning av egna industribyggnader och som inte överförs via fjärrvärmenätet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa