De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Industrivärme/ -ånga

Industriånga eller -värme som producerats i kraftverk eller värmepanna och som används vid industriell tillverkning (t.ex. torkning eller uppvärmning). Omfattar också den värme som producerats för uppvärmning av egna industribyggnader och som inte överförs via fjärrvärmenätet.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa