De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Transito totalt

Totaltransitering beskriver den varuvolym som transporteras genom Finland i form av transitering. Volymen av den totala transiteringen erhålls genom att räkna ihop volymen av transiteringen per lands- och järnväg eller granska volymen av transiteringen till sjöss.

Summan av volymen av transiteringen per lands- och järnväg blir inte exakt densamma som volymen av transiteringen till sjöss, vilket bl.a. beror på statistikskillnader mellan olika trafikformer.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa