Transitering per landsväg

Transitotrafik är genomfartstrafik, där avgångs- och bestämmelseorterna finns i ett annat land eller i andra länder. Trafiken går via transitolandets territorium utan lastning eller lossning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Med transitering per landsväg avses transport med fordon via något land när lastnings- och lossningsplatserna finns i olika länder.

Transitering per landsväg beskriver volymen av transitotransporterna som överskrider Finlands östgräns per landsväg.

Transitotransporterna per landsväg omfattar huvudsakligen transitogods till och från hamnar i Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa