De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildningskostnader

Utbildningskostnaderna består av följande kostnadsposter:

a) arvoden och avgifter till externa utbildningsanordnare (inkl. kursavgifter och arvoden)
b) rese- och kostnadsersättningar för deltagare i utbildning (inkl. logi, måltider, dagpenning)
c) arvoden och avgifter till företagets interna utbildningspersonal (inkl. lönekostnader)
d) kostnader för egna utbildningslokaler och egen utbildningscentral samt läromedel och undervisningsmaterial i anslutning till personalutbildning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Utbildningskostnaderna omfattar de sammanlagda indirekta och direkta kostnaderna för utbildning. Till indirekta utbildningskostnader räknas lönekostnader för arbetstagare som deltagit i utbildning. Till direkta utbildningskostnader räknas arvoden och avgifter till utomstående utbildningsanordnare, deltagarnas resekostnader, kost och logi samt dagtraktamenten, utbildarnas löne- kostnader m.m. samt lokal-, redskaps- och materialkostnader.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2019

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa