Destinationsland

Med destinationsland för exporten avses det senaste kända medlemslandet för export av produkten från Finland.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa