De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inkvarteringssätt

I gränsintervjuundersökningen registreras den utländska resenärens alla inkvarteringssätt vid övernattning i Finland. De olika inkvarteringssätten som registreras är t.ex. hotell, campingplats, egen bostad/stuga och inkvartering hos släkt och vänner. Bestämningen av inkvarteringssätt baserar sig på resenärens egen uppgift.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Inkvarteringssätt (inkvarteringsform) hänvisar till inkvarteringslokalen. I inkvarteringsstatistiken har övernattningarna indelats enligt inkvarteringssätt i följande tre grupper: 1)rum, stuga 2) husvagn och 3) tält eller annat inkvarteringssätt.

Inkvarteringen på hotell, campingplatser, stugbyar o.d. stuginkvartering jämställs som inkvarteringssätt med rumsinkvartering.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa