Resans syfte

Resans huvudsyfte syftar på avsikten med resan, dvs. motivet. Resans huvudsakliga syfte kan t.ex. vara tjänsteresa, fritidsresa, besök hos släkt och vänner eller en kombination av dessa orsaker. I gränsintervjuundersökningen utreds huvudsyftet med resan i Finland, inte nödvändigtvis för hela resan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Resans syfte (purpose of visit) syftar på avsikten med resan. Om det finns flera orsaker (t.ex. kombinerad tjänste- och semesterresa), är resans huvudorsak den orsak utan vilken resan inte hade gjorts eller ett visst mål inte hade valts.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa