Besök hos släkt och vänner

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition är besök hos släkt och vänner (visit to friends and relatives, VFR) s.k. sociala resor. De görs i allmänhet i rekreationssyfte och klassificeras ofta som en undergrupp till fritidsresor. WTO:s definition hänvisar till syftet med resan och inte till inkvarteringsformen. I klassificeringen av syftet med resan bildar den en särskild grupp av fritidsresor.

I den finländska reseundersökningen är besök hos släkt och vänner en undergrupp till fritidsresor, där det ingår andra fritidsresor i gratis logi (exkl. resor till den egna stugan). Som inkvarteringsform hör övernattning hos släkt och vänner till gruppen "privat gratis logi".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa