De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Besök hos släkt och vänner

Enligt Världsturistorganisationens (World Tourism Organization, WTO) definition är besök hos släkt och vänner (visit to friends and relatives, VFR) s.k. sociala resor. De görs i allmänhet i rekreationssyfte och klassificeras ofta som en undergrupp till fritidsresor. WTO:s definition hänvisar till syftet med resan och inte till inkvarteringsformen. I klassificeringen av syftet med resan bildar den en särskild grupp av fritidsresor.

I den finländska reseundersökningen är besök hos släkt och vänner en undergrupp till fritidsresor, där det ingår andra fritidsresor i gratis logi (exkl. resor till den egna stugan). Som inkvarteringsform hör övernattning hos släkt och vänner till gruppen "privat gratis logi".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa