Privat logi

Privat logi (private tourism accomodation) kan vara avgiftsbelagt eller gratis. Till privat avgiftsfritt logi (private non-rental accomodation) hör fritidsbostäder eller sommarstugor för eget bruk samt inkvartering hos släkt och vänner eller i annan avgiftsfri inkvartering. Med privat avgiftsbelagt logi avses inkvarteringsverksamhet i mindre format, såsom semesterstugor, bostäder och lägenheter som hyrs av privata familjer (direkt eller via förmedlare). Det är fråga om ett begränsat antal logi som utgör självständiga inkvarteringsenheter.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WTO (matkailu)

Jaa