Övrigt fondkapital

Till medlemsandelskapitalet överförs det kapital som skall läggas till medlemmarnas fondandelar och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital.
Till det övriga fondkapitalet överförs fondens gemensamma kapital och dess donationsmedel. Till medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet kan fondens överskott och underskott överföras i enlighet med 22 § i personalfondslagen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa