Begrepp
Annan FoU-personal


Annan FoU-personal omfattar tekniska experter och andra personer som sörjer för genomförandet av FoU-projekt (t.ex. laboranter, adb-programmerare) samt andra personer som utför stödtjänster för FoU-projekt.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Till övrig FoU-personal hör tekniska experter, övriga personer som förverkligar FoU-projekten (till exempel laboranter, programmerare) samt personer som utför andra stödfunktioner för FoU-verksamheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa