Material över skatter som betalas på eget initiativ

Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ innehåller månadsvisa och kvartalsvisa uppgifter om arbetsgivarprestationer och när det gäller uppgifter om momsbeskattningen också årliga uppgifter. Observationsenheten är företag. Materialet över skatter som betalas på eget initiativ täcker alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet samt arbetsgivare som betalar löner, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland. Materialet över skatter som betalas på eget initiativ kallades tidigare periodskattematerial.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa