De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Material över skatter som betalas på eget initiativ

Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ innehåller månatliga, kvartalsvisa och årliga momsuppgifter. Observationsenheten är ett företag. Materialet över skatter på eget initiativ omfattar alla momsskyldiga företag som omfattas av skattekontoförfarandet, dvs. nästan hela företagsverksamheten i Finland.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa