Lärare

Som lärare inom kommunsektorn definieras de personer som följer tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningsbranschen (finns bara på finska). Lärare inom staten och den privata sektorn har definierats på basis av yrkesbenämning eller yrkesgrupp.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa