Rektor

Statistiken över lärare innehåller yrkesgruppen 12291 Verksamhetschefer och rektorer inom undervisning bara rektorer (inte skoldirektörer).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa