Kapitalflöde

Vid utländska direktinvesteringar i Finland det kapital som en utländsk investerare nettoinvesterat i finländska objekt under en viss period. På motsvarande sätt gällande finländska investeringar i utlandet det kapital som en finländsk investerare nettoinvesterat i utländska objekt under en viss tid.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa